Gizlilik Sözleşmesi

Bu gizlilik sözleşmesi (“Sözleşme”), [Şirket Adı] (“Şirket”) ile iş ilişkisi içerisinde olan veya bu hizmetten faydalanan her türlü müşteri, tedarikçi veya iş ortağı (“Müşteri”) arasında, Şirket tarafından sağlanan kargo hizmetleri sırasında geçerlidir.

Gizlilik Taahhüdü

  1. Bilgi İşleyişi: Müşteri ile paylaşılan her türlü bilgi, ticari sır niteliğinde olabilir ve bu bilgilerin tamamı Şirket tarafından gizli tutulur.
  2. Bilginin Kullanımı: Müşteri bilgileri, yalnızca kargo hizmetlerinin sağlanması veya hizmetlerle ilgili gereksinimler doğrultusunda kullanılır ve üçüncü şahıslarla paylaşılmaz.
  3. Gizliliğin Korunması: Şirket, Müşteri bilgilerini korumak ve yetkisiz erişime karşı önlem almak için gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır.
  4. Sorumluluk Sınırlaması: Sözleşme kapsamında Şirket, bilgi kaybı, hırsızlık, yetkisiz erişim veya diğer güvenlik ihlallerinden kaynaklanan herhangi bir sorumluluk altında değildir.

Sözleşmenin Geçerliliği

Bu gizlilik sözleşmesi, iş ilişkisi süresince ve sonrasında da geçerliliğini korur. Tarafların yazılı olarak onaylamadığı takdirde, bu sözleşmenin hükümleri dışında bilgi paylaşımı veya değişiklik yapılamaz.

İlgili Tarafların Sorumluluğu

Bu sözleşme, Şirket ve Müşteri arasında her türlü bilgi paylaşımını ve gizliliğin korunmasını düzenler. Tarafların bu gizlilik taahhüdüne uyum sağlamaları beklenir.

Bu gizlilik sözleşmesi, taraflar arasında bilgi gizliliğinin korunmasını sağlamak için yapılan bir anlaşmadır. Sözleşmenin hükümlerine uymayan taraf, hukuki yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.

Gizlilik Sözleşmesi